Popularniejszy język rosyjski

     Pojawienie się języka rosyjskiego w ofercie tradycyjnych (stacjonarnych) szkół językowych oraz wysyp ogłoszeń internetowych prywatnych nauczycieli jest w Polsce zjawiskiem dość nowym. Po latach obowiązkowej (dla niektórych zapewne przymusowej) edukacji tego języka, którą zaliczyły pokolenia wychowane w szkole lat PRL-u - język ten długo nie plasował się w czołówce atrakcyjnych i popularnych języków obcych i popyt na jego nauczanie był raczej znikomy. Dodatkowo nieatrakcyjne wizualnie podręczniki, z nachalną propagandą ZSRR przemycaną w treściach i ogólnym przekazie, były czynnikiem wzmagającym wewnętrzny protest tysięcy polskich uczniów przed poznaniem języka Puszkina.

          Piszę te słowa 31 lat po upadku socjalizmu w Polsce i patrząc na to, że po latach niechęci i uprzedzeń posługiwanie się tym językiem znów staje się modne, jestem pełna nadziei, że Polacy będą mogli czytać rosyjską literaturę w oryginale. 

       Na tym blogu - z pozycji osoby posiadającej wykształcenie: nauczanie języka rosyjskiego jako obcego - będę dzielić się moimi różnymi przemyśleniami dotyczącymi edukacji językowej, nowoczesnych metod nauczania (zwłaszcza na odległość, przez Internet), a także przedstawię Rosję z innej, bardziej przyjaznej perspektywy (ciekawszej niż prezentowany przez mass media obraz kraju widziany przez pryzmat polityki).

Komentarze